Σύλλογος Διαβητικών Ν. Θεσσαλονίκης "Άγιος Δημήτριος"
Νομοθεσία
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. (Ν. 4368 ΦΕΚ Α’ 21/21.02.2016) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 13:53

 

Περισσότερα...
 
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις (Ν. 4331 ΦΕΚ Α’ 69/02.07.2015) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 13:52

 

Περισσότερα...
 
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαι PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 13:47

 

Περισσότερα...
 
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις (Ν. 4238 ΦΕΚ Α’ 38/17.02.2014) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 13:45

 

Περισσότερα...
 
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις (Ν. 4223 ΦΕΚ Α’ 287/31.12.2013, Άρθρο 7) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 13:44

 

Περισσότερα...
 
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (Μετεγγραφές όσων μπήκαν με το 5%) (Ν. 4186 ΦΕΚ Α’ 193/17.09.2013, Παρ.7, Άρθρο 34) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 13:43

 

Περισσότερα...
 
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις (Απαλλαγή 200€ από φόρο) (Ν. 4172 ΦΕΚ Α’ 167/23.07.2013, Παρ. 2, Άρθρο 31) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 13:35

 

Περισσότερα...
 
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 (Ν. 4152 ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013, Άρθρο 1, Υποπαρ. Α7, Περ. 9,10,11) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 13:33

 

Περισσότερα...
 
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Εισαγωγή με το 5%, Άρθρο 35) (Ν. 3794 ΦΕΚ Α’ 156/04.09.2009) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 13:30

 

Περισσότερα...
 
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (Μειωμένο ωράριο δημοσίων υπαλλήλων με 67% αναπηρία, Άρθρο 30) (Ν. 3731 ΦΕΚ Α’ 263/23.12.2008) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 13:27

 

Περισσότερα...
 
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Άρθρο 3) (Ν. 3699 ΦΕΚ Α’ 199/02.10.2008, Άρθρο 3) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 13:24

 

Περισσότερα...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL