Σύλλογος Διαβητικών Ν. Θεσσαλονίκης "Άγιος Δημήτριος"
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαι PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 13:47

 

 

Attachments:
FileΠεριγραφήFile size
Download this file (N.4305.pdf)N.4305.pdf 304 Kb